Infolinia: 784 675 129

Wyniki badań

INFORMACJA:

Aby mieć możliwość wglądu do wwyników badań przez internet należ w momencie rejestracji poinformować o tym fakcie pracownika laboratorium. Dodatkowo należy podać obsłudze numer PESEL oraz konto e-mail.
Po spełnieniu powyższych procedura wygląda następująco:
Na podany adres e-mail pacjent otrzymuje wiadomość z adresem strony na której należy utworzyć swoje własne hasło dostępu. Hasło musi spełniać warunek" minimum 8 znaków oraz min. 1 duża i min. 1 mała litera. W tym momencie możemy korzystać w pełni z przeglądarki wyników.
Hasło należy zapamiętać i używać go wraz z numerem PESEL do przyszłych logowań do systemu.